Medisch pecicurePEDICURE PRAKTIJK WESTERVOORT
Home   |  Praktijk   |   Behandelingen   |  Wist u dat   |   Contact                   Copyright © 2014 PEDICUREPRAKTIJKWESTERVOORT.NL
Wat doen wij?
 • Wij verzorgen de voeten van mensen met alledaagse voetproblemen.
  Voorafgaand aan de behandeling voeren wij een voetonderzoek uit en maken zonodig blauwdrukken van de te behandelen voeten. Wij kunnen onder meer adviseren ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiŽne en huidverzorging.
  In de behandeling verzorgen wij nagels, verwijderen eelt en Ėindien aanwezig- likdoorns. Hiervoor wordt machinaal en handmatig instrumentarium gebruikt.
Medisch pedicure
 • Wij hebben naast de basisopleiding een kopstudie Ďmedisch pedicureí  doorlopen, waardoor wij alle soorten risicovoeten kunnen behandelen, waaronder die van diabetespatiŽnten. Wij hebben de beschikking over specialistische technieken waarmee wij complexere voet- en nagelproblematiek kunnen behandelen.
  Onze praktijk staat dan ook geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures.
Risicovoeten
 • De zogenaamde risicovoeten kunnen onder andere ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Wij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van deze doelgroepen.
Diabetes
 • Wij hebben een aantekening diabetes en derhalve de basisopleiding pedicure met goed gevolg afgesloten en ons vervolgens enkelvoudig gespecialiseerd in de instrumentele behandeling en verzorging van de voet van een diabetespatiŽnt.
Reuma
 • Wij hebben een aantekening reuma en derhalve de basisopleiding pedicure met goed gevolg afgesloten en ons vervolgens enkelvoudig gespecialiseerd in de instrumentele behandeling en verzorging van de voet van een reumapatiŽnt.
Vergoeding zorgverzekeraars
 • De behandeling bij diabetici wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De overige behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Zie hiervoor uw dekking bij uw zorgverzekeraar.
Scholing
 • Als geregistreerde medisch pedicure zijn wij verplicht tot het behalen van accreditatiepunten door bij- en nascholingen. Wij werken volgens de Richtlijnen ĎBehandeling van voeten van personen met diabetes mellitusí en ĎBehandeling van voeten van personen met een reumatische aandoening', welke beroepsspecifieke aanvullingen zijn op bestaande (algemenere) richtlijnen.